Behagelig og effektiv oppvarming med varmekabler

Stadig flere huseiere velger varmekabler til oppvarming. Det passer like godt i bad, kjøkken og stuer, som i kjellerstuer og andre oppholdsrom.

Det finnes en rekke ulike muligheter for varmekabler i gulvet. Det kan støpes, legges i plater eller det kan benyttes varmefolie. Vi anbefaler uansett at du velger ”intelligente” termostater som gjør det mulig å senke temperaturen i varmekablene, om natta eller i dagtimene når familien er borte fra boligen. Dette er noe som gir positive utslag på strømregningene.

– Alle som installerer gulvvarme i dag, bør sørge for at slike termostater er på plass. Det er også grunn til å utstyre eldre anlegg med termostater, slik at man får bedre kontroll med strømforbruket.

Varmekabler er lett å regulere

– Varmekabler koster mindre enn for eksempel vannbåren varme, og det er lettere å regulere temperaturen med varmekabler. Normalt er levetiden for varmekabler 25–30 år, men ofte varer de lengre.

Varmekabler gir god energiøkonomi

Med elektrisk gulvvarme kan romtemperaturen senkes 1-2 grader sammenlignet med blant annet panelovner, fordi varmen kommer fra gulvet og stiger oppover i rommet. Dette gir fort 10 prosent lavere strømforbruk og samtidig høy varmekomfort.

De fleste varmekabel-anleggene leveres med termostater, slik at temperaturen kan reguleres etter behov.

– Gulvvarmen fordeler varmen jevnt i hele rommet, og fungerer som en stor, vanntett radiator. Samtidig unngår man panelovner eller radiatorer som samler støv, og friheten til å møblere rommene blir større. I tillegg er gulvvarmen vedlikeholdsfri.

Mange løsninger for varmekabler


Gulvvarme forbindes ofte med innstøping av varmekabler. Men det finnes mange ”tørre” løsninger som ikke trenger støp, avhengig av hva slags rom det dreier seg om og hvilket belegg gulvvarmen skal legges under.

– Leggeplater for varmekabler under tregulv og varmefolie er populære produkter. De er raske og enkle å legge, og de kan tas i bruk straks gulvet er lagt.

– En viktig del av den totale gulvkonstruksjonen er overdekningen man velger. Skal det brukes linoleum, vinylbelegg, tregulv, parkett, laminat eller fliser, bør man alltid kontakte leverandørene av disse produktene for å forsikre seg om at den riktige løsningen for gulvvarme blir valgt.

God kontroll


– Ofte forlanger leverandørene av gulvbelegg at det settes temperaturbegrensninger i gulvet. Dette løses enkelt ved at man installerer en termostat med kombinasjonsmuligheten romgulvføler, slik at man kan sette en maksimumsbegrensning på gulvvarmen. Tregulv, parkett og laminat tåler for eksempel maksimalt 27 grader.

– Husk at installering av varmekabler er et område som krever fagfolk og fagkunnskaper. Derfor skal montering og tilkobling av elektrisk gulvvarme alltid utføres av en registrert elinstallatør.

Få hjelp til å velge rett oppvarmingskilde

Ta kontakt med din lokale EL-PROFF for å finne ut hvilken type gulvvarme eller annen oppvarmingskilde som passer best til din bolig.