Send oss en forespørsel

El-sjekk/internkontroll

El-sjekk (bolig)

«Det farligste med strøm er ikke prisen, men skaden den kan gjøre på liv og eiendom».
I Norge er den største årsaken til boligbrann forårsaket av feil i det elektriske anlegg eller utstyr. Typiske årsaker er kortslutning, varmgang eller senskade etter overspenning.
Med vår el-sjekk utføres en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere etc. Målsettingen er å sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke, samt vurdere om det er risiko for brann. En tilstandssrapport med eventuelle feil og mangler, samt hvilke risikoer disse utgjør for personer, husdyr og/eller gjenstander, gis til kunde i etterkant. El-sjekken tar vanligvis 1-2 timer, avhengig av boligens størrelse.
Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. I tillegg til å redusere risikoen for brann, kan en gjennomført el-sjekk gi deg rabatt på forsikringspremie.

Internkontroll (bedrift)

Alle bedrifter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften.
Internkontroll handler om å etablere rutiner slik at skade på eiendom og personer forhindres. Et velfungerende system skal både kartlegge, utbedre og lukke eventuelle avvik.
Vi i Carlsens Elektro Installasjon kan hjelpe med å oppgradere og systematisk vedlikeholde det elektriske anlegget. Vårt IK-system skal lette arbeidet og oppfølgingen av dette, og er web-basert slik at all dokumentasjon også er tilgjengelig for våre kunder.
Dokumentasjonen på utført kontroll og lukket avvik, kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

Våre NEMKO-godkjente kontrollører kan utføre el-sjekk og internkontroll (termografering) i både bolig, næringsbygg og landbruk.

El-sjekk internkontroll elektriker Carlsens Elektro Installasjon Sandnes Stavanger