Send oss en forespørsel

El-sjekk/internkontroll

El-sjekk (bolig)

Med vår el-sjekk utføres en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere etc. Målsettingen er å sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke, samt vurdere om det er risiko for brann. En tilstandssrapport med eventuelle feil og mangler, samt hvilke risikoer disse utgjør for personer, husdyr og/eller gjenstander, gis til kunde i etterkant. El-sjekken tar vanligvis 1-2 timer, avhengig av boligens størrelse.

Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. I tillegg til å redusere risikoen for brann, kan en gjennomført el-sjekk gi deg rabatt på forsikringspremie.

«Det farligste med strøm er ikke prisen, men skaden den kan gjøre på liv og eiendom».
I Norge er den største årsaken til boligbrann forårsaket av feil i det elektriske anlegg eller utstyr. Typiske årsaker er kortslutning, varmgang eller senskade etter overspenning.

Internkontroll (bedrift)

Vi i Carlsens Elektro Installasjon kan hjelpe med å oppgradere og systematisk vedlikeholde det elektriske anlegget. Vårt IK-system skal lette arbeidet og oppfølgingen av dette, og er web-basert slik at all dokumentasjon også er tilgjengelig for våre kunder.

Alle bedrifter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften.
Internkontroll handler om å etablere rutiner slik at skade på eiendom og personer forhindres. Et velfungerende system skal både kartlegge, utbedre og lukke eventuelle avvik. Dokumentasjonen på utført kontroll og lukket avvik, kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

Våre NEMKO-godkjente kontrollører kan utføre el-sjekk og internkontroll (termografering) i både bolig, næringsbygg og landbruk.

El-sjekk internkontroll elektriker Carlsens Elektro Installasjon Sandnes Stavanger