Elsjekk brann sikkerhet landbruk elektriker Carlsens Elektro Sandnes Stavanger

To av tre branner i norsk landbruk oppstår på grunn av feil i det elektriske anlegg eller ved feil bruk av elektrisk utstyr. Landbrukets brannvernkomité har derfor utarbeidet nye retningslinjer for å redusere dette. El-tilsynsloven fra 1929 ble sist endret i 2015, og omfatter alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr. 

Landbruksbygg er utsatt for store påkjenninger i form av gasser, fuktighet, støv, vibrasjoner og mekaniske belastninger, og krever nærmest daglig oppfølging av det elektriske anlegg. Et jevnlig ettersyn fra bonden, kombinert med årlig kontroll av sertifisert personell, er derfor både nødvendig og påkrevd.
Vi anbefaler at alle eldre og underdimensjonerte anlegg oppgraderes, både for å unngå varmgang og driftsstopp, men også for å redusere risikoen for brann. I tillegg vil et vel fungerende brannalarmanlegg være avgjørende for en tidlig detektering av tilløp til brann.

Dette inngår i vår årlige el-sjekk i landbruket:

El-kontroll
En tilstandskontroll av det elektriske anlegget, sikringsskap og jordingsforhold, samt alt av teknisk utstyr og elektriske maskiner.

Kontroll av brannanlegg
Inkluderer røykvarslere og slukkeutstyr i både driftsbygning og bolig.

Termografering
Et IR-kamera registrerer varmeutstrålingen fra elektriske objekter, som tavler, vifter, kompressorer etc, og avdekker mulige brannfeller, skjevbelastninger på kurser og varmetap.

Elektronisk rapportering
Eventuelle feil og mangler registreres i El-Proffen sitt IK-system. Et system som også kunden vil få tilgang til.

Tips og Råd
Nyttig informasjon om hvordan du selv kan bidra til å øke el-sikkerheten.

Kontakt oss for pris eller bestilling av sjekk av det elektriske anlegget.