Carlsens Elektro Installasjon AS ble etablert i 1988, og er en direkte videreføring av Carlsens Elektriske Forretning som ble etablert i 1919.

Carlsens Elektro Installasjon er idag fordelt på 2 avdelinger

Butikk i Holbergs gate 15
Installasjonsavdeling i Daleveien 29

I tillegg har vi faste service-biler i Sirdalen.

 • Belysning
 • Lysrådgivning
 • Elbil lading
 • Solcelle
 • Service
 • Bolig/leiligheter
 • Nybygg (profesjonelle)
 • Industri/automasjon
 • Landbruksinstallasjoner
 • Brannvarslingsanlegg for landbruk
 • Prosjektering
 • Boligkontroll
 • Internkontroll mot næringskunder
 • Brann- og innbruddsalarm
 • Svakstrøm (data, tele)

Ingen oppdrag er for små eller for store.